<<
>>

Ứng Dụng

Sản xuất các sản phẩm máy móc, thiết bị phục vụ cho các ngành:

  • Hoá chất -Xây dựng
  • Vật liệu phục vụ xây dựng
  • Thiết bị công nghiệp
  • Dây chuyền công nghiệp
  • Hệ thống điện điều khiển tự động
  • Hệ thống điện công nghiệp
  • Công trình, kết cấu nhà xưởng